Otázky v ATP Journal 02/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 3. 2016

Súťažné otázky
1. Čo umožňuje rad produktov SCHUNK LWA 4P Powerball Lightweight Arm?
Veľmi flexibilné a dokonca mobilné manipulačné operácie.
2. Na akom stroji Haas sa hlavne vyrábajú malé diely vo firme Modeltek?
Fréza Haas Super Mini Mill.
3. Aké automatizačné komponenty dodáva spoločnosť Schneider Electric do baličov bujónov spoločnosti Sta-pa?
Lineárne elektrické osi.
4. Aké prevádzkové prístroje sú zaradené do kategórie 3 v rámci vykonávania kategorizácií z hľadiska ich dôležitosti?
Prístroje, ktorých porucha má priamy vplyv na bezpečnosť obsluhy alebo na okolité prostredie.