Otázky v ATP Journal 03/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 6.4.2016

Súťažné otázky
1. V ktorom meste s nachádza podnik spoločnosti B&R využívajúci technológie Industry 4.0 už niekoľko rokov?
Eggelsberg, Rakúsko.
2. Ospravedlňujeme sa, otázka č.2 je vyradená z tohto kola pre redakčnú chybu. Považujeme ju za zodpovedanú.
3. Akú dostupnosť má nový ePAC Modicon M580?
99,999%.
4. Čo dokáže skontrolovať moderný systém pre automatickú optickú kontrolu AOI - MIRTEC MV-3L?
Polaritu a hodnotu osadených komponentov a pomocou bočných kamier aj správnosť zaspájkovania SMD komponentov.