Otázky v ATP Journal 03/2017

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 4. 2017

Súťažné otázky
1. Aký je čas cyklu prúdovej, rýchlostnej a polohovej slučky novej generácie servopohonov ACOPOS P3?
50µs.
2. Aké funkcie v sebe kombinuje Inteligentný elektromechanický uchopovací modul SCHUNK EGL 90 PROFINET?
Manipuláciu, merateľnosť a identifikáciu komponentov v aplikáciách rovnako ako integrovanú kontrolu kvality bez externých senzorov.
3. Nastavenie akých veličín je možné realizovať s novými kovovými a plastovými lineárnymi potenciometrami s integrovaným odporom radu Harmony?
Otáčok pohonu, ale aj všeobecných hodnôt – typicky teploty alebo tlaku.
4. Vďaka čomu sa podarilo dosiahnuť úspory energií v rámci zavlažovacieho hospodárstva vo firme Agromačaj, a.s.?
Nielen pomocou frekvenčných meničov, ale aj kaskádovým usporiadaním pohonov a ich optimálnom zapínaní a odpojovaní.