Otázky v ATP Journal 02/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 15. 03. 2021.

Súťažné otázky
1. Na preklenutie akého dlhého výpadku je vhodné použiť vyrovnávacie moduly Phoenix Contact radu QUINT 4 CAP osadené dvojvrstvovými elektrolytickými kondenzátormi?
Na dlhšie výpadky až do niekoľko minút.
2. Aké zariadenia a produkty zahŕňa produktové portfólio SCHUNK Plug & Work?
Pneumatické a elektrické uchopovače, uchopovacie moduly Co-act pre kolaboratívne aplikácie a systémy rýchlej výmeny.
3. Prostredníctvom akých priemyselných zberníc dokáže Master modul Balluff komunikovať s PLC stroja?
ProfiNet či Ethernet/IP.
4. Čo je to agent systému Mtell, ktorý medzi svoje diagnostické nástroje zaradila spoločnosť Slovnaft, a.s.?
Komponent softvéru, ktorého úlohou je včas upozorniť na blížiacu sa poruchu, prípadne odchýlky od prevádzkových parametrov.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022