Otázky v ATP Journal 02/2024

 

Sponzori kola súťaže:

  


Odpovede posielajte najneskôr do 15. 3. 2024.

Súťažné otázky
1. Akej oblasti sa venuje predmet, ktorý vedenie Fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií na Vysokom učení technickom v Brne proaktívne vytvorilo v spolupráci so spoločnosťou EPLAN?
Projektovaniu v elektronike prostredníctvom nástroja EPLAN.
2. Čo všetko dokáže merať kompaktný plug-and-play analytický systém Endress+Hauser špeciálne navrhnutý pre parné generátory?
Priebežne odoberá vzorky, ochladzuje ich a meria ich pH, vodivosť a rozpustený kyslík.
3. Aké označenie nesie nová norma týkajúca sa inžinierstva údržby a požiadaviek s ním súvisiacich?
EN 17666: 2022 Údržba – Inžinierstvo údržby – Požiadavky.
4. Ktoré dva podniky predstavia svoje konkrétne riešenia na konferencii „Prevádzkové údaje – odkiaľ, aké a čo s nimi?“, ktorá sa bude konať 12. marca 2024 v Gbeľanoch?
Hella Lighting Slovakia a Whirlpool Slovakia.

NEWMATEC 2024, Tále
Fórum kvality 2024, Žilina