Otázky v ATP Journal 03/2013

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 8. 4. 2013

Súťažné otázky
1. Akých šesť rovnakých strojov Haas sa nachádza v dielni spoločnosti Thorlabs, Inc.?
Vysokorýchlostné obrábacie centrá Haas VF3SS s automatickými meničmi paliet
2. Aký výkonový rozsah zastrešuje kompaktný frekvenčný menič SINAMICS G120C?
0,55 až 18,5 kW.
3. Aké účinky atmosférického výboja sa prejavia na objekte pri zásahu bleskom?
Tepelné, mechanické, elektrické a elektromagnetické.
4. Ktoré aplikačné triedy uvedené v norme ISA100.11a patria do kategórie „Riadenie“?
1,2,3