Otázky v ATP Journal 04/2013

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 7. 5. 2013

Súťažné otázky
1. Ako charakterizoval Martin Känzig zo spoločnosti BMC obrábacie centrum CNC Haas VF4-SS Super Speed z hľadiska jeho programovania a ovládania?
Jeho programovanie a ovládanie je veľmi jednoduché a je veľmi spoľahlivý.
2. Aký prvý veľký projekt na technologii Siemens realizovala vo svojej histórii spoločnosť ESAB a akú techniku v ňom použila?
Monitorovací riadiaci systém elektrických rozvodní v tepelných elektrárňach Vojany 1 a 2, boli implementované dva veľké multiprocesorové systémy Simatic S5-135.
3. Koľké výročie od svojho založenia oslávi tento rok pobočka SEW EURODRIVE na Slovensku?
10.výročie
4. Aký merací rozsah majú mechanické sondy na meranie výšky hladiny a aká je dovolená chyba meradla?
Merací rozsah nepresahuje 70 m, dovolená chyba meradla je približne 0,1 % meracieho rozsahu.