Otázky v ATP Journal 03/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 13. 4. 2015

Súťažné otázky
1. Čo zabezpečuje nová funkcia Safely Limited Torque (SLT) v novej generácii servopohonov ACOPOS P3?
Zabezpečuje, aby nedošlo k prekročeniu maximálnej povolenej hodnoty krútiaceho momentu.
2. Ktorý z typov H-portálov má najmenšie rozmery pracovného priestoru?
EXCM-30.
3. Aký typ stroja Haas používajú v spoločnosti Telgelego na obrábanie zložitejších, sústružených a frézovaných dielov v menších zostavách?
Sústruh ST-30Y Haas.
4. Vymenujte aspoň štyri protokoly a komunikačné zbernice, ktoré podporuje nový ePAC Modicon M580.
Modbus RTU, Ethernet IP, Modbus TCP, ASI, Profibus DP, HART, IEC60870-5-101/104, DNP3.