Otázky v ATP Journal 09/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 5. 10. 2015

Súťažné otázky
1. Ktoré fázy realizácie projektu pokrýva integrované vývojové prostredie Automation Studio od B&R?
Celkový manažment projektu, riadenie, komunikácia, vizualizácia, safety, polohovanie, programovanie či diagnostika a diaľková správa.
2. Čo znamená skratka HGO?
Handling Guide Online.
3. Ktoré tri CNC obrábacie centrá Haas využíva divízia Triple M spoločnosti JSW Group?
VF-2, VF-5 a VF-6.
4. V akom časovom cykle dokáže ovládať riadiaca jednotka Modicon LMC078 16 synchronizovaných osí?
2 ms.