Otázky v ATP Journal 05/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 10.6. 2016

Súťažné otázky
1. Vyžaduje si webový HMI nástroj mappView od vývojárov, ktorí ho používajú, znalosť niektorého z webových programovacích jazykov?
Nie.
2. Koľko strojov Haas sa nachádza v priemyselnej škole La Joliverie?
10.
3. Akú výhodu majú polovodičové relé napr. Zelio Relay SSR v porovnaní s klasickými, elektromechanickými relé?
Neobsahujú žiadne mechanické súčasti, majú dlhú životnosť a tichý chod.
4. Aký je celkový počet robotov, ktoré využíva ZKW Slovakia s.r.o. v rámci svojich výrobných procesov?
54.