Otázky v ATP Journal 04/2017

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 5. 2017

Súťažné otázky
1. Aký spôsob pripojenia prepäťových ochrán sa odporúča pri väčších dĺžkach pripojenia vodičov?
Zapojenie typu V.
2. Vymenujte možné spôsoby ovládania, ktoré využíva nový mikropanel Megalis HMI STO a ktoré sú typické pre inteligentné dotykové zariadenia.
Zoom, posúvanie snímky, voľba ikon, atď.
3. V akom kúpeľnom meste sa uskutoční májová konferencia „Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov“?
V Rajeckých Tepliciach.
4. Vymenujte aspoň tri technologické systémy (celky), ktoré sa štandardne nachádzajú v cestnom tuneli.
• osvetlenie tunela • vetranie tunela • riadenie technológie tunela • riadenie dopravy tunela • videodohľad • systém núdzového volania (SOS systém) • elektrická požiarna signalizácia (EPS) ...