Otázky v ATP Journal 03/2020

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 4. 2020.

Súťažné otázky
1. Na čo možno v prípade 2-, 3- a 6-čeľusťových skľučovadiel využiť merač IFT?
Na statické meranie, ako aj na stanovovanie straty upínacej sily pri otáčkach alebo na individuálne nastavenie požadovanej počiatočnej upínacej sily pre konkrétnu operáciu obrábania.
2. Aké súčasti kombinujú v sebe segmenty flexibilného transportného systému ACOPOStrak?
Motor, napájaciu a signálnu elektroniku a vysokovýkonné výpočty.
3. Za aký čas dokáže používateľ nakonfigurovať, naprogramovať a spojazdniť robotickú linku pomocou aplikačného softvéru PickMaster®?
Do jednej hodiny.
4. Na akej úrovni bol v rámci Integrovaného národného energetického a klimatického plánu SR stanovený realistický scenár energetických úspor do roku 2030?
28,36 %.