Otázky v ATP Journal 03/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 16. 4. 2021

Súťažné otázky
1. Čím boli nahradené diódy vo vstupnom mostíku meniča frekvencie ABB s technológiou Active Front End?
Aktívnymi prvkami IGBT.
2. O koľko dlhšiu elektrickú životnosť majú hybridné spúšťače motorov Contactron v porovnaní s mechanickými stýkačmi?
Najmenej desaťkrát dlhšiu elektrickú životnosť.
3. Čo dokáže samoučiaci sa algoritmus nových softštartérov RSGD?
Je schopný nastaviť parametre pre rôzne typy záťaží a zároveň reaguje na meniace sa prevádzkové podmienky.
4. Ako sa nazýva projekt, vďaka ktorému sa slovenský výrobný závod Foxconn stal lídrom v digitalizácii v rámci celého koncernu Foxconn?
Smart Factory.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022