Otázky v ATP Journal 06/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 3. 7. 2015

Súťažné otázky
1. Aké stroje Haas ako posledné nakúpila spoločnosť GAT?
Päťosové univerzálne obrábacie centrá UMC-750.
2. Vymenujte aspoň dve inteligentné služby integrované do nových frekvenčných meničov Altivar 930 a Altivar 950.
Krivky účinnosti čerpadiel, Energetické monitorovacie panely (tzv. dashboards), Webový server, Dynamický QR kód.
3. Čo je prednosťou vákuového upínacie systému PLANOS od spoločnosti SCHUNK Intec, s.r.o.?
Bezdeformačné upnutie tenkých komponentov náchylných na deformáciu, hliníkových obrobkov a iných neželezných materiálov.
4. Čo by malo byť prvým krokom pri zvažovaní využitia oursourcingu v oblasti výkonu údržby?
Posúdenie vlastného strojného vybavenia a technológií.