Otázky v ATP Journal 04/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 6. 5. 2016

Súťažné otázky
1. Akú novinku predstaví spoločnosť SCHUNK na veľtrhu Hannover Messe 2016?
Intuitívne programovateľné SCHUNK LWA 4P Powerball odľahčené rameno v silovo riadenej integrovanej verzii.
2. Aké obrábacie stroje používa spoločnosť Lima Corporate pri výrobe veľkých implantátov pre kolenné a bedrové systémy?
Univerzálne obrábacie centrum UMC-750 s možnosťou päťosového obrábania a CNC sústruh ST-20Y s osou y.
3. Aké nástroje ponúka bezpečnostný reťazec Preventa pre originálnych výrobcov strojov?
Nástroje na jednoduché zoznámenie sa s novými bezpečnostnými normami EN/IEC 62061 a EN/ISO 13 849-1.
4. Integrácia ktorých dvoch otvorených komunikačných štandardov by mohla priniesť konzistenciu digitálnej komunikácie – od snímačov až po ERP?
OPC UA a Ethernet POWERLINK.