Otázky v ATP Journal 07/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 15. 8. 2016

Súťažné otázky
1. Vymenujte aspoň dve oblasti, kde sa s výhodou uplatnia nové bezdrôtové a bezbatériové polohové snímače OsiSense XCKW.
• polohy dverí, priechodov, prielezov, • prítomnosti či absencie hasiacich prístrojov na vymedzenom mieste alebo mestských bicyklov v stojanoch, • pohybu ramien mobilných zariadení, • posun predmetov na pásových dopravníkoch, • zamknutie/odomknutie zarážok kolies nákladných vozidiel
2. Čo všetko je integrované priamo v nových bezúdržbových kompaktných lineárnych moduloch SCHUNK ELP?
Pohon, riadiaca jednotka a špeciálne vyvinutá, automaticky sa učiaca technológia.
3. Na čo sa zameriava koncept EPLAN Experience?
Na automatizáciu a optimalizáciu procesov ako aj zvýšenie efektivity projektovania.
4. S akými typmi médií sa pracuje pri výrobe buničiny a aké typy materiálov museli byť preto použité pre vnútorné a kontaktné časti meracích prístrojov, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu?
Lúhy, kyseliny, vysoko abrazívne média a pod. Vnútorné a kontaktné časti meracích prístrojov sú najčastejšie vyhotovené z nerezu, s prídavkami titánu, príp. zo zliatin ako Hasteloy.