Otázky v ATP Journal 04/2020

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 5. 2020.

Súťažné otázky
1. S akými momentami pracuje nový modul VERO-S NSR mikro 60 a s akou maximálnou hmotnosťou palety dokáže manipulovať?
12 Nm, 5 kg.
2. Na čo je určený rad produktov EMpro od Phoenix Contact?
Na meranie elektrickej energie.
3. Čo sa označuje skratkou XaaS?
Everything as a Service – Čokoľvek ako služba, resp. Všetko ako služba.
4. Vďaka inštalácii akých komponentov sa zvýšila efektívnosť v závode SONY o 30%?
Vďaka inštalácii vstavaných počítačov Raspberry PI.