Otázky v ATP Journal 04/2021

 

Sponzori kola súťaže:

 

Odpovede posielajte najneskôr do 14. 5 . 2021

Súťažné otázky
Kontaktné údaje
Vyplnením osobných údajov a odoslaním formulára používateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov a podmienkami GDPR.

PPA CONTROLL a.s.