Otázky v ATP Journal 04/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 15. 05. 2021.

Súťažné otázky
1. Aké označenie nesú riešenia spoločnosti SCHUNK na odhrotovanie?
CRT, RCV a CDB.
2. Nový dodávateľ spoločnosti Farnell, spoločnosť Yageo, je jednou z najväčších spoločností v oblasti pasívnych komponentov na svete. Pre ktorý typ výrobkov je známy ako popredný svetový výrobca
Čipové rezistory.
3. Akým spínačom a doplnkami sa podarilo firme Euchner zabezpečiť miesta na stroji, kde treba monitorovať viaceré bezpečné polohy tak, aby boli splnené najvyššie požiadavky noriem.
Spínač CES-I-BR-S-C07 so súborom dvoch alebo troch aktuátorov.
4. Vymenujte aspoň tri normy, ktoré súvisia s nasadením a činnosťou AGV/AMR?
STN EN ISO 3691-1, STN EN ISO 3691-2, STN EN 16307-1+A1, STN EN 15000, EN ISO 3691-4:2020.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022