Otázky v ATP Journal 05/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 3. 6. 2015

Súťažné otázky
1. Vymenujte aspoň dve zo štyroch výhod novej mapp technológie.
O 67% kratší vývoj softvéru; Nižšie riziko investícií; Vyššia spoľahlivosť strojov; Nízké náklady na údržbu.
2. Koľko rôznych vyhotovení môže mať automatizačná platforma CPX?
4.
3. Aký výkon má dvojitý pohon, ktorý poháňa vreteno nového sústružníckeho centra ST-55 spoločnosti Haas Automation, Inc.?
41 kW.
4. Podľa akej normy sa najčastejšie vykonáva kalibrácia meracích systémov strojov CNC v praxi?
ISO 230-2.