Otázky v ATP Journal 05/2017

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 12. 6. 2017

Súťažné otázky
1. Čo možno zabezpečiť v rámci mappRobotic použitím rýchlostných profilov s limitnými hodnotami zrýchlenia a nábehového trhnutia?
Redukovanie vibrácií samotnej mechaniky robota.
2. Aký zdvih a upínaciu silu má nové skľučovadlo SCHUNK ROTA THW plus 400?
Zdvih: 8 mm, upínacia sila: 240 kN.
3. Aké označenie nesú plastové a kovové ovládacie a signalizačné prístroje Schneider Electric s priemerom Ø 22 mm?
Harmony XB5 (plastovcé) a Harmony XB4 (kovové).
4. Na ktorej fakulte a pracovisku slovenskej univerzity sa podarilo vytvoriť prvé digitálne dvojča výrobnej linky?
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.