Otázky v ATP Journal 02/2020

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 13. 3. 2020.

Súťažné otázky
1. Uveďte aspoň tri novinky z oblasti uchopovačov, ktoré spoločnosť SCHUNK predstavila na veľtrhu SPS 2019.
Certifikovaný uchopovač s veľkým zdvihom Co-act EGL-C, certifikovaný uchopovač malých dielov Co-act EGP-C a flexibilne použiteľný SCHUNK EGH, ktorý umožňuje mimoriadne jednoduchý vstup do sveta cobotov, SCHUNK EGI.
2. Aké informácie obsahuje aplikácia Marking System od Phoenix Contact?
Informácie o systéme označovania, spôsobe tlače a označovacom materiáli.
3. Akú odolnosť majú proti pretlaku majú nové snímače PS+ od firmy Turck?
Sedemnásobok menovitého tlaku.
4. Čo sa dosiahne plnoautomatickým nastavením správneho stavu guľových uzáverom na vstupe a výstupe novej kompresorovej stanice KS5 ako aj na rozdeľovacom uzle Lakšárska Nová Ves?
Výrazne sa zvýši flexibilita prevádzky a maximálne uľahčí operátorom riadenie KS5 a celej sústavy.