Otázky v ATP Journal 06/2013

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 28. 6. 2013

Súťažné otázky
1. Akú šírku majú motorové spúšťače SIRIUS 3RM1 a pre aký maximálny výkon motorov sú určené?
Šírka - 22,5 mm, max. výkon – 3 kW.
2. Kedy použijeme predistenie (poistky F4 –F6) zvodičov SPD vo vetve na pripojovacích vedeniach k SPD a akú hodnotu menovitého prúdu poistiek F4 až F6 zvolíme ?
Poistky F4 a F6 použijeme len vtedy, ak sú F1 – F3 väčšie ako výrobcom predpísané maximálne predistenie prepäťových ochrán. Hodnotu menovitých prúdov F4 – F6 potom treba zvoliť v hodnote maximálneho prípustného predistenia.
3. Koľko hodín počas dňa pracujú CNC stroje firmy Haas v spoločnosti Elmwood?
20 hodín denne.
4. Na akom princípe pracujú gyroskopy, ktoré sa vyrábajú ako integrované MEMS obvody?
Na princípe Coriolisovej sily.