Otázky v ATP Journal 07/2014

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 8. 8. 2014

Súťažné otázky
1. Na čo sa v spoločnosti GAES používa obrábacie CNC centrum VF-2SS?
Na obrábanie štandardných materiálov – ocele, hliníka a plastu a najmä na strojové obrábanie foriem.
2. Aký takt na inštrukciu majú nové PLC Modicon M241 a M251?
22 ns na inštrukciu.
3. Aký typ výrobku je vhodné použiť na ochranu dýchania pred pevnými časticami?
Respirátor.
4. Čo označuje pojem „energetická trilema“?
Vyjadruje rovnováhu medzi energetickou bezpečnosťou, sociálnym vplyvom a environmentálnou záťažou.

MediaInfo 2021