Otázky v ATP Journal 07/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 3. 8. 2015

Súťažné otázky
1. Aké tolerancie presnosti obrábania dosahuje spoločnosť Bertol pri výrobe svojich výrobkov pomocou CNC strojov Haas?
0,01 až 0,02 mm.
2. Vymenujte aspoň tri z piatich oblastí bezpečnosti na stroji, ktoré dokáže riešiť nový konfigurovateľný bezpečnostný modulárny kontrolér Preventa XPS MCM.
Núdzové zastavenie; Sledovanie polohy ochranného krytu; Ochrana pracovného priestoru; Detekcia nulových otáčok a rýchlosti; Spúšťanie pohybu.
3. Čím sa vyznačujú ramená SCHUNK LWA 4P Powerball Lightweightarm, ktoré boli súčasťou víťazného riešenia pre spoločnosť VW?
Ideálne pre mobilné použitie, vďaka integrovanej elektronike a ich spoľahlivosti batériovo napájaného zariadenia.
4. Akú novú verziu riadiaceho systému Simatic S7-1200 predstavil Siemens v Podbanskom?
S7-1200 Safety (bezpečnostné PLC).