Otázky v ATP Journal 10/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 7. 11. 2016

Súťažné otázky
1. Ktorý systém spoločnosti Rittal je použiteľný pre jednoduché aplikácie s prúdmi aj pod 100 A, až po celkový prúd na súbor 1600 A, čo je jedinečné na rozostup iba 60 mm?
RiLine60
2. Čo zabezpečuje polohovanie matrice so záliskami v pozdĺžnom smere v rámci pracoviska, ktoré vytvorila spoločnosť Mapro Slovakia s.r.o.?
Lineárna os EGC-80-800 (zdvih 800mm) s ozubeným remeňom a namontovaným lineárnym vedením.
3. Vymenujte aspoň dve zariadenia spoločnosti Schneider Electric, pripravené pre použitie v rámci konceptu Priemysel 4.0.
Altivar Process – frekvenčný menič; Modicon LMC078, logický regulátor pohybu;
4. Ktorá vyhláška MH SR stanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike?
Vyhláška 358/2013.