Otázky v ATP Journal 08/2017

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 18. 9. 2017

Súťažné otázky
1. Čo eliminujú lineárne, priamo poháňané osi SCHUNK LDx v porovnaní s bežnými servoosami?
Eliminujú potrebu komplikovaných referenčných cyklov počas spustenia a pri núdzovom zastavení.
2. Aký certifikát potvrdzuje vysokú odolnosť systému Modicon M580 proti kybernetickým útokom?
Achilles Level 2.
3. Akým témam sa bude venovať VI. ročník dvojdňového vzdelávacieho cyklu, ktorý organizuje v septembri a novembri tohto roku firma DEHN+ SӦHNE GmbH z Neumarktu pod záštitou ILPC?
Problematike izolovaných a oddialených bleskozvodov, výpočtu dostatočnej vzdialenosti „s“ a praktickým riešeniam na konkrétnych objektoch.
4. Prečo bol pre kalibráciu kladiek v hlohoveckom metrologickom laboratóriu spoločnosti Bekaert použitý skener s modrým laserom?
Kvôli veľmi lesklému povrchu niektorých kladiek (pretože vlnová dĺžka modrého svetla zabezpečuje tenšiu čiaru snímania a je menej náchylná na rôzne šumy v podobe odleskov).