Otázky v ATP Journal 06/2020

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 07. 2020.

Súťažné otázky
1. Ktorá norma ISO/IEC (a jej časť) sa venuje osobitne bezpečnosti automatizačných systémov?
ISO/IEC 62443, časť 2-1.
2. Ktoré tri samostatné produkty tvoria balíček Raspberry Pi pre snímanie obrazu a videa od spoločnosti Farnell?
Vysoko kvalitná kamera Raspberry Pi, širokouhlý objektív 6 mm a teleobjektív 16 mm.
3. Akými väzbami dochádza k rušeniu prenosov v dátových vedeniach stavby a jej okolí?
Galvanická väzba, indukčná väzba, kapacitná väzba.
4. Čo vyjadruje výkonové číslo COP, ktoré sa uvádza pri tepelných čerpadlách?
Jeho hodnota vyjadruje pomer medzi energiou, ktorú čerpadlo skutočne vyrobí, a energiou, ktorú čerpadlo pri svojej prevádzke spotrebuje.