Otázky v ATP Journal 07/2020

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 07. 08. 2020.

Súťažné otázky
1. Výhody ktorých technológií pripojenia kombinuje nový rad svorkovníc PTV od spoločnosti Phoenix Contact?
Výhody manipulácie s technológiou pripojenia push-in s jasným prehľadom poskytovaným skrutkovými svorkami, pretože umožňujú bočný vstup vodiča.
2. Spoločnosť Farnell oznámila pridanie spoločnosti Sorensen do svojej rozsiahlej ponuky napájacích zdrojov. Aký je rozsah výstupných prúdov programovateľných, lineárnych, stolných a modulárnych jednosmerných napájacích zdrojov tejto spoločnosti?
Od 1 do 8000A.
3. Vymenujte typy porúch v oblasti 4-žilových NN káblov bez tienenia.
Zemné spojenie (zvod žila – zem), zvod žila – žila, prerušenie žily, zatečenie kábla.
4. Od čoho závisí požadovaná dĺžka vedenia uzemňovača uloženého v zemi alebo v betóne a ktorá STN to špecifikuje bližšie?
Od merného odporu pôdy alebo betónu a je uvedená v STN EN 62305-3: 2011, čl. 5.4.2.

MediaInfo 2021