Otázky v ATP Journal 06/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 12. 7 . 2021

Súťažné otázky
1. V zmysle akej STN EN bola spracovaná analýza rizika pri modernizácii ochrany pred bleskom a prepätím čerpacej stanice Pavlice?
STN EN 62305-2.
2. Ako sa delia joysticky podľa technológie snímania polohy?
Potenciometrové, spínačové a na joysticky využívajúce Hallov jav.
3. 5,5-miestny digitálny multimetr je súčasťou série Keysight Smart Bench Essentials, ktorú teraz ponúka spoločnosť Farnell. Koľko rôznych vstupných signálov dokáže zmerať?
11.
4. Čo umožňuje nový uchopovač SCHUNK ADHESO, ktorý získal ocenenie German Innovation Award 2021?
Umožňuje citlivé uchopenie bez mechanickej sily alebo bez potreby externého napájania.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022