Otázky v ATP Journal 07/2013

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 5. 8. 2013

Súťažné otázky
1. Vymenujte minimálne tri prednosti nástroja Step 7 Safety Advanced V12
• Rovnaké projektovanie bezpečnostného a štandardného riadiaceho systému • Programovanie jazyky FBD (logické schémy) alebo LD (kontaktové schémy) na zostavenie bezpečnostného programu • Integrovaná knižnica funkčných modulov, certifikovaných TÜV ...
2. Aké meno má jedinečný systém od výrobcu ABB Cellier na prečisťovanie potrubia, keď sa z jeho stien stiera predtým dopravovaná chemikália?
Pigging.
3. Aké stroje sa používajú na obrábanie hláv valcov a sacích potrubí v dielni Hendrick Motorsports (HMS)?
Stroje Haas ES-5.
4. Aký princíp využívajú na meranie teploty dilatačné teplomery?
Princíp objemovej (resp. dĺžkovej) rozťažnosti plynných, kvapalných alebo tuhých teplomerných látok pri konštantnom tlaku.