Otázky v ATP Journal 08/2014

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 15. 9. 2014

Súťažné otázky
1. Aké vlastnosti strojov Haas ocenili spoločnosti Marus Performance a Artitek?
Spoľahlivosť, cena, jednoduché ovládanie
2. Konfigurátory ktorých zberníc obsahuje SoMachine V4.1?
Modbus, Ethernet IP, CANopen, ASi, Profibus.
3. Pomocou ktorého systému od spoločnosti 3M je možné odmerať hladinu útlmu pri použití ušných zátok individuálne u každého používateľa?
Pomocou systému Ear FitTest.
4. Ktorá norma sa zaoberá hodnotením kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach?
STN / ISO 10816

MediaInfo 2021