Otázky v ATP Journal 08/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 6. 9. 2015

Súťažné otázky
1. Koľko trvá spoločnosti NEXX prejsť od myšlienky k prototypu prilby aj vďaka strojom Haas?
Do 2 mesiacov.
2. Akú max. vzdialenosť dokáže merať nový laserový fotoelektrický snímač OsiSense XUK9T v reálnom čase?
70 m.
3. Akú certifikovanú bezpečnostnú úroveň spĺňa svetovo prvý bezpečnostný uchopovač SCHUNK EGP?
d/SIL3.
4. V ktorých medzinárodných normách je zahrnutá technológia FDT?
IEC 62453, ISA 103 a GB/T 29618.