Otázky v ATP Journal 09/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 5. 10. 2016

Súťažné otázky
1. Aké sú štandardizované zdvihy pre modulárny lisovací servosystém YJKP?
100, 200, 300 a 400 mm.
2. Pomocou akej zbernice a platformy je možné v systémoch B&R jednoducho synchronizovať akékoľvek vysokorýchlostné pohony so všetkými štandardnými kinematikam - portálové, delta, SCARA, kĺbové...?
Pomocou zbernice Ethernet POWERLINK a platformy GMC.
3. Aký počet súborov dát zariadení a aký počet konfiguračných variantov je v súčasnosti dostupný v EPLAN Data Portal?
620 000 súborov dát zariadení a viac než 1,2 milióna konfiguračných variantov.
4. Aký komunikačný štandard využíva nová generácia MODICON LMC078 pre zaručenie rýchlosti a bezpečnosti komunikácie v reálnom čase?
Sercos III.