Otázky v ATP Journal 07/2017

 

Sponzori kola súťaže:

 

Odpovede posielajte najneskôr do 14. 8. 2017

Súťažné otázky
1. Ktoré dve skupiny používateľov majú vďaka novým vylepšeniam bezplatný prístup k údajom uvedeným na EPLAN Data Portal?
Používatelia softvérov ERP, PDM/PLM a používatelia AutoCAD-u.
2. Aké vlastnosti ponúka režim ECOnversion nového zdroja záložného napájania Galaxy VX?
Vysokú účinnosť až 99 %, bezvýpadkový prechod a kontinuálne dobíjanie batérií.
3. S ktorými časťami je potrebné prepojiť systém vnútornej ochrany pred bleskom v rámci sústavy vyrovnania potenciálov?
So všetkými: • kovovými konštrukciami objektu • inštaláciami z kovu • vnútornými vodivými časťami • zariadeniami pripojenými k silovému rozvodu • zariadeniami informačnej techniky.
4. Čo tvorí základ koncepcie internetu vecí a služieb vo výrobnom závode Flatline spoločnosti IKEA Industry?
Sieťové prepojenie jednotlivých liniek cez ethernetové ostrovy a logistického systému spolu s údajmi postupujúcimi s jednotlivými produktami.