Otázky v ATP Journal 08/2020

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 11. 09. 2020.

Súťažné otázky
1. Aké sú hlavné prednosti a dôležité vlastnosti komunikačnej technológie SPE (Single Pair Ethernet)?
Dosah až 1 000 m, vysoká rýchlosť prenosu údajov cez skrútenú dvojlinku, miniaturizácia na úrovni zariadení a v prevádzke a významné úspory nákladov.
2. Aký je rozsah prevádzkových teplôt modulu PAN1780 Bluetooth® od spoločnosti Panasonic?
-40°C až do +85°C.
3. Ako sa volajú riadiace systémy spoločnosti ZAT, a.s., ktoré sú nasadzované v mnohých jadrových elektrárňach na celom svete?
SandRA.
4. Vymenujte aspoň niektoré aplikácie v rámci prediktívnej údržby a technickej diagnostiky, kde sa dá s výhodou využiť termodiagnostika.
Pomoc v elektroúdržbe, kontrola točivých strojov, ložísk, dopravníkov, tepelných izolácií na potrubiach, výmuroviek pecí, sledovanie hladiny v zásobníkoch, výšky hladiny, stavu solárnych kolektorov, v mikroelektronike.