Otázky v ATP Journal 07/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 13. 8. 2021

Súťažné otázky
Kontaktné údaje
Vyplnením osobných údajov a odoslaním formulára používateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov a podmienkami GDPR.