Otázky v ATP Journal 07/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 13. 8. 2021

Súťažné otázky
1. Aké odolné a vysoko spoľahlivé WLAN komponenty Phoenix Contact použila spoločnosť Zebotec pri výstavbe svojej plávajúcej fotovoltickej elektrárne?
FL WLAN 5110
2. Ktoré tri kľúčové vlastnosti sú charakteristické pre rad napájacích zdrojov NGA100?
3,5-palcový displej na prednom paneli, pripojiteľnosť a možnosť montáže do stojana (racku).
3. Aký čas zálohovania možno bežne dosiahnuť pri UPS do 3 kVA pri použití silnejšieho nabíjača bez interných batérií?
Rádovo v hodinách.
4. Ako sa nazýva koncept, ktorý spoločnosť Kaspersky považuje za najefektívnejší model na vybudovanie postupov kybernetickej bezpečnosti pre priemyselné podniky?
Adaptive Security Architecture (ASA).

ATP Journal - MEDIAINFO 2022