Otázky v ATP Journal 08/2013

 

Sponzori kola súťaže:

 Odpovede posielajte najneskôr do 28. 8. 2013

Súťažné otázky
1. V akom rozsahu zdvihu alebo posuvu je možné nastaviť pozicionér SIPART PS2?
Od 3mm do 200mm.
2. Aký typ stroja Haas nakúpila spoločnosť Fischer System-Mechanik GmbH ako svoj 100-tý CNC stroj?
Fréza Haas Super Mini Mill.
3. Ako je definovaná konfigurácia prevádzkového prístroja?
Konfigurácia znamená vykonanie zmeny nastavenia prevádzkového prístroja pomocou digitálneho komunikačného protokolu.
4. Na ktoré zariadenia je najmä metóda údržby RBI zameraná?
Na zariadenia (tzv. statické zariadenia), ktorých inšpekcie, t.j. pravidelné prehliadky sú predmetom legislatívy.