Otázky v ATP Journal 10/2015

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 11. 2015

Súťažné otázky
1. Akú verziu strojov Haas UMC-750 dostane v októbri tohto roku spoločnosť Alluminio Sammarinese a aká je rýchlosť otáčania vretena tohto modelu?
Verzia Super Speed (SS) s vretenom s rýchlosťou 15 000 ot./min.
2. Údaje o ktorých médiách možno spracovávať, filtrovať a vyhodnocovať v systéme APROL EnMon?
Elektrická energia, plyn, para, vzduch, voda, olej...
3. Aký typ pneumaticky riadenných upínacích rýchlovýmenných modulov používajú v spoločnosti Hern, s.r.o, na upnutie prípravkov?
SCHUNK VERO-S NSL Plus 300-200.
4. Na čo sa podľa japonského inštitútu pre podnikovú údržbu zameriava TPM?
Na maximalizáciu celkovej efektívnosti zariadenia.