Otázky v ATP Journal 08/2016

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 9. 9. 2016

Súťažné otázky
1. Ako sa volá svetovo úplne prvý kolaboratívny uchopovač schopný priamej interakcie a komunikácie s ľuďmi od spoločnosti SCHUNK?
Co-act JL1.
2. Vďaka akému stroju sa podarilo v spoločnosti OMC-Italia znížiť opracovanie predných prevodníkov z 10 operácií na jedno jediné nastavenie?
Haas UMC-750.
3. Ako sa nazývajú dve konštrukčné prevedenia nového frekvenčného meniča Altivar 320 a kde sa tieto dva typy najlepšie hodia z hľadiska montáže?
Altivar 320 Book – montáž do rozvádzača a Altivar 320 Compact pre montáž priamo do stroja.
4. Vedenie s akým napätím v súčasnosti napája stanicu lanovky na Skalnatom Plese?
22 kV.