Otázky v ATP Journal 02/2017

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 3. 2017

Súťažné otázky
1. Aké ja veľkosť upínacích síl a opakovateľná presnosť upínacích silových blokov SCHUNK TANDEM?
Upínacie sily až do 55 kN, opakovateľná presnosť 0,01 mm.
2. Spojenie ktorých dvoch technológií pomohlo firme Kolmax uspieť v náročných certifikačných procesoch a dať svoje výrobky do súladu so zahraničnými normami?
Spojenie frekvenčných meničov Altivar 32 a bezpečnostného kontroléra Preventa XPS MCM od Schneider Electric.
3. O koľko percent sa podarilo zrýchliť prácu v spoločnosti Bomar vďaka krížovým odkazom a využívaniu schematických EPLAN modulov?
O 50%.
4. Aké chromatografy boli použité v PZP Dambořice pre analýzu zloženia plynu a rosný bod uhľovodíkov?
Procesnné plynové chromatografy Daniel (typy C6+, Sulphur a C12+) od spoločnosti Emerson Process Management.