Otázky v ATP Journal 09/2017

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 9. 10. 2017

Súťažné otázky
1. Čo v sebe kombinuje svetovo prvá uhlová kompenzačná jednotka pre roboty SCHUNK AGE-W?
Kombinuje rotačnú a uhlovú kompenzáciu okolo všetkých troch osí.
2. V akom výkonovom rozsahu sa používajú frekvenčné meniče radu Altivar 9xx?
Od 0,75 do 800 kW.
3. Pre aké koncepty strojov boli špeciálne vyvinuté kompaktné servomotory radu 8WS od spoločnosti B&R?
Vynikajúcu dynamiku a výkon na najmenšom možnom priestore.
4. Aký typ frekvenčných meničov použila spoločnosť Eko-Pack, a.s. pri modernizácii svojich dopravníkov pre manipuláciu s hotovými tovarmi?
Danfoss Vacon 20.