Otázky v ATP Journal 08/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 13. 9. 2021

Súťažné otázky
1. Na manipuláciu s akými predmetmi v oblasti elektromobility možno využiť uchopovače ADHESO od spoločnosti SCHUNK?
Na manipuláciu s palivovými článkami a vysoko citlivými fóliami batérií.
2. Spoločnosť Farnell aktuálne ponúka viac ako 140 produktov od spoločnosti DFRobot, vrátane dvoch súprav. Aké sú tieto dva typy súprav?
Súprava Robotics a súprava Boson.
3. Akej norme musí vyhovovať vyrovnanie potenciálov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
STN EN 60079-14.
4. Čo porovnáva výkonnostný audit údržby, ktorý vykonáva v rámci svojich činností Slovenská spoločnosť údržby?
Porovnáva auditovanú údržbu organizácie s európskym či svetovým trendom v údržbe.

ATP Journal - MEDIAINFO 2022