Otázky v ATP Journal 09/2013

 

Sponzori kola súťaže:

 Odpovede posielajte najneskôr do 7. 10. 2013

Súťažné otázky
1. Aká je najkratšia doba cyklu blokov pri systéme Sinumerik 840D sl 1B?
0,4 ms
2. Vďaka čomu možno na zariadení Haas TL-25 obrábať súčiastky na ich zadnej časti a aká nutnosť sa tým odstráni?
Vďaka plnej osi C, pohyblivým nástrojom a subvretenu. Odstraňuje sa nutnosť ich presunu na druhú alebo tretiu operáciu na vertikálne zariadenia.
3. Ako sa nazýva funkcionalita, ktorú vyvinula ABB, na rýchle a účinné riadenie indexového dopravníka pre zabezpečenie robotického odoberania a balenia produktov v rýchlom slede.
RaceTrack.
4. Čo predstavuje stupeň voľnosti manipulátora?
Počet poháňaných kĺbov manipulátora.