Otázky v ATP Journal 10/2013

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 11. 2013

Súťažné otázky
1. Akými spôsobmi je možné obsluhovať a sledovať rozvádzačový systém Sivacon S8?
Rozvádzačový systém Sivacon S8 možno centrálne obsluhovať a sledovať tak v rámci ako aj mimo zariadenia, z iného zariadenia a ako web- aplikáciu prostredníctvom štandardného PC alebo priemyselného PC (IPC).
2. Aký potenciál zníženia emisií CO2 má nový VVN vypínač ABB LTA 72D1?
Počas svojej životnosti o 10 ton, čo je o 18 percent menej ako jeho predchodca.
3. Koľko obrobkov naraz umožňujú zhotoviť upínacie prvky strojov Haas v spoločnosti TGS Precision?
8 až 42 obrobkov.
4. Podľa akého súboru noriem bola vykonaná analýza rizika pre vysielač Bratislava-Kamzík?
STN EN 62305-2