Otázky v ATP Journal 01/2017

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 20. 2. 2017

Súťažné otázky
1. Aký cieľ majú pravidelné prednášky spoločnosti B&R o moderných prístupoch v oblasti automatizácie, tvorbe riadiaceho softvéru, priemyselných komunikáciach na pôde slovenských univerzít?
Vytvoriť užšie spojenie medzi školou a praxou.
2. Na aké úlohy je určený nový softvér EPLAN Harness proD verzia 2.6?
Intuitívny softvér v 3D/2D, ktorý pokrýva všetky súčasné požiadavky na projektovanie a návrh káblových zväzkov.
3. Na čo sa používa funkcia „Compare“ v rámci expertného modulu Modicon X80?
Na porovnanie nastavených limitov (maximálna alebo minimálna frekvencia) alebo výsledných hodnôt.
4. Aká technológia bola nasadané v Elektrárni Nováky pre rozmrazovanie paliva v rámci zrealizovaného projektu „Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“?
Elektrické priemyselné infražiariče.