Otázky v ATP Journal 05/2020

 

Sponzori kola súťaže:

Odpovede posielajte najneskôr do 12. 6. 2020

Súťažné otázky
1. Ktoré tri kľúčové cieľové skupiny ťažia podľa Jamesa McGregora, globálneho vedúceho testovania a nástrojov spoločnosti Farnell, z ponuky produktov ESD spoločnosti Farnell?
Technici, vývojári elektroniky a výrobcovia.
2. Ako sa volá nová služba spoločnosti Universal Robots, ktorá zmierňuje riziká a kontrolu nad neočakávanými nákladmi súvisiacimi s neplánovanými požiadavkami na servis, nákupom náhradných dielov alebo s prerušením výroby?
UR Service360.
3. Akú víziu sa podarilo skĺbiť v rámci riešenia Machine Centric Robotic?
Synchronizácia robotických ramien s ostatnými časťami stroja v mikrosekundách, jeden program pre PLC, robota, jednotná funkčná bezpečnosť aj vizualizácia, spoločný systém parametrov a správy alarmov pre celú linku.
4. Aké slovo chcel pôvodne použiť český autor Karel Čapek vo svojej divadelnej hre R.U.R. na označenie hlavných postáv vytvorených zo syntetickej organickej hmoty a vybavených inteligenciou?
Labor (ako odvodený tvar z anglického „Labour“).

MediaInfo 2021