Otázky v ATP Journal 09/2020

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 10. 10. 2020.

Súťažné otázky
1. Vďaka pokroku v ktorých technológiách sa podľa M. Guerryho rozšíria možnosti robotiky v nasledujúcom období?
strojové videnie, priemyselná komunikácia, umelá inteligencia
2. Nový digitálny osciloskop Tektronix TBS1000C, ktorý je teraz k dispozícii od spoločnosti Farnell, ponúka zvýšenie výkonu v porovnaní s predchádzajúcim modelom osciloskopu Tektronix v sortimente spoločnosti Farnell. Aký je názov tohto populárneho modelu?
TBS1000B
3. Aký kolaboratívny robot nasadila spoločnosť 2K Trend, a.s. na obsluhu vstrekovacieho lisu a aké výzvy sa vďaka tomu podarilo naplniť?
UR10, optimalizuje výrobu a rieši problém s nedostatkom zamestnancov
4. Aké výhody sú spojené so štandardnými fotoelektrickými snímačmi?
Dlhý prevádzkový dosah, detekcia objektov v prašnom a mokrom prostredí, vhodnosť pre lesklé predmety a materiály a detekcia objektov malej veľkosti.