Otázky v ATP Journal 09/2021

 

Sponzori kola súťaže:

  

Odpovede posielajte najneskôr do 15. 10. 2021

Súťažné otázky
1. V ktorej oblasti sa otvárajú nové možnosti vďaka spolupráci spoločností SCHUNK a 3M?
Pri navrhovaní optimálnych automatizovaných procesov brúsenia.
2. Spoločnosť Farnell spustila svoj nový globálny podcast „Experti na inovácie“. Ktorý dodávateľ produktov a riešení v oblasti testovania a merania je uvedený v prvej epizóde?
Pico Technology.
3. Pomocou akých zariadení spoločnosti MATRIX VISION GmbH (patriacej do spoločnosti Balluff) bola realizované aplikácia odčítania tlaku na analógovom manometri?
Pomocou zariadenia Smart Vision Controller BAE0103 spolu s priemyselnou kamerou BVS002Z.
4. Čo získavame, resp. je výstupom z laserového 2D/3D skeneru?
Mračno bodov, čiže 3D reprezentáciu reálneho objektu.

ENERGOFÓRUM 2021, Tále