Otázky v ATP Journal 09/2022

 

Sponzori kola súťaže:

 


Odpovede posielajte najneskôr do 13. 10. 2022.

Súťažné otázky
Kontaktné údaje
Vyplnením osobných údajov a odoslaním formulára používateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov a podmienkami GDPR.