Otázky v ATP Journal 09/2023

 

Sponzori kola súťaže:

  


Odpovede posielajte najneskôr do 15. 10. 2023.

Súťažné otázky
1. Ktorá spoločnosť sa stala najnovším členom EPLAN Partner Network a ako sa volá platforma tejto spoločnosti?
Spoločnosť Dassault Systèmes, platforma 3DEXPERIENCE.
2. Na aké koncepty a aplikácie sa majú zamerať účastníci so svojimi elektronickými projektami v súťaž návrhov FAE Technology?
Koncepty a aplikácie súvisiace s udržateľnosťou životného prostredia v kľúčových oblastiach, akými sú precízne poľnohospodárstvo, obehové hospodárstvo, inteligentné mestá, mobilita, elektrifikácia a ďalšie.
3. Čo umožňuje kolaboratívne laboratórium CoLab jeho návštevníkom?
Umožňuje pred nákupom bez rizika otestovať náročné aplikácie.
4. Ako sa nazýva riadiaci softvér lakovne v JLR Nitra?
EcoEmos.